Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » General » Serviciul de Asistență Parentală Profesionistă

Serviciul de Asistență Parentală Profesionistă

28 Noiembrie 2021, Duminica
685
0

  Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului informează: 

Serviciul de Asistență Parentală Profesionistă (SAPP) oferă copiilor îngrijire familială substitutivă în familia unui asistent parental profesionist şi presupune plasamentul acestora într-o familie alternativă, pentru o perioadă de timp bine determinată, în timp ce părinții biologici se confruntă cu diverse probleme. În Serviciul APP pot fi plasați în acelaşi timp până la trei copii, excepție constituind plasarea împreună a fraților și surorilor, astfel numărul copiilor plasați în familia asistentului parental profesionist (APP) poate fi majorat până la 4 copii.

Scopul Serviciului este de a oferi copilului îngrijire într-un mediu familial substitutiv pentru o perioadă determinată de timp.
 
Obiectivele Serviciului sunt: facilitarea (re)integrării familiale şi sociale a copilului, ținând cont de necesitățile individuale de asistență şi dezvoltare ale acestuia; asigurarea îngrijirii copilului în conformitate cu necesitățile individuale de asistență şi dezvoltare ale acestuia.
 
- Cine sunt beneficiarii serviciului respectiv?
Beneficiarii Serviciului sunt:

– copiii lipsiți efectiv de grija părinților în situații determinate de absența acestora, cu excepția copilului ai cărui părinți sunt plecați peste hotare;
-copiii luați de la părinți din cauza existenței pericolului iminent pentru viața sau sănătatea acestuia ori aflat în situatei de risc;
– copiii cărora i s-au stabilit statutul de copil rămas temporar fără
ocrotire părintească;
– copiii căruia i s-au stabilit statutul de copil rămas fără ocrotire
părintească;
– copiii cu dizabilități, părinții sau persoanele în grija cărora se află
copilul care au nevoie de timp pentru recuperare;
– mamele minore cu risc de abandon al copilului.
Se vor bucura de APP de la naștere până la 18 ani.
 
- Ce calități ar trebui să întrunească un APP?
APP ar trebui să întrunească calități care să-i ofere copilului plasat:
– îngrijire asigurându-i egalitate în drepturi cu ceilalți copii din
familie și creându-i condiții corespunzătoare de dezvoltare fizică și psihică;
– asigurarea confidențialității informației referitoare acestuia;
– favorizarea integrării în cartier, școală, comunitate;
– asigurarea educației, respectându-i identitatea și personalitatea, familia biologică, religia, tradițiile;
– asigurarea asistenței medicale necesare (tratamente, vaccinuri) și anunțarea asistenților sociali din cadrul Serviciului APP despre orice situație medicală de urgență;
– asigurarea unui climat de securitate;
– monitorizarea progreselor realizate de copil (înscrierea în agendă a progreselor și dificultăților cu care se confruntă copilul plasat în familia APP, întocmirea „Cărții vieții” copilului);
– păstrarea și consolidarea identității;
– respectarea familiei biologice a copilului. Eventualele comentarii la adresa familiei biologice pot provoca o mare suferință copilului şi pot comporta dificultăți de integrare în mediul școlar sau comunitar;
– stimularea dragostei față de părinții biologici, înțelegerea problemelor și a situației cu care se confruntă. Copilul trebuie orientat să respecte noțiunea de familie, chiar dacă are o experiență personală dureroasă în acest sens;
– colaborarea cu părinții biologici sau cu viitoarea familie adoptivă în interesul copilului și acceptarea vizitelor făcute de către aceștia copilului împreună cu specialistul din cadrul Serviciului;
– asigurarea confidențialității informației despre familia biologică a copilului.
 
- Cum poți deveni asistent parental profesionist?
Orice persoană fizică fără antecedente penale poate să solicite acest serviciu. Puteți fi amplasat în câmpul muncii, dar este important să aveți timp și spațiu în viața Dvs pentru un copil care are nevoie de îngrijire. Urmează să argumentați că sunteţi apt de a îngriji bine de copii și că doriți un curs de instruire în domeniul respectiv. Dacă locuiți împreună cu rudele care vor fi implicate în îngrijirea copilului, ele, de asemenea vor fi supuse procesului de evaluare și pregătire. Totodată, APP este angajat oficial în câmpul muncii, fiind salarizat (inclusiv polița de asigurare medicală şi carnet de muncă, contract individual de muncă).
 
Poți deveni și tu asistent parental profesionist!
Serviciului APP de pe lângă Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului, telefon de contact: 0(22) 278 960 sau 079708056.