Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Centrului de Informare și Servicii pentru Cetățeni (CISC)

Centrului de Informare și Servicii pentru Cetățeni (CISC)

Circa 80 de mii de persoane din 7 localități ale Republicii Moldova vor beneficia de acces rapid, eficient și transparent la serviciile administrative. Programul Comunitatea Mea – un proiect al USAID Moldova în domeniul guvernării locale –  a inaugurat Centre de Informare și Servicii pentru Cetățeni (CISC) în incinta primăriilor partenere din localitățile: Sângereii Noi, Cărpineni, Soroca, Dondușeni, Călărași, Sângera și Copceac.
Inițiativa este implementată cu susținerea Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională/USAID Moldova și a SlovakAid, iar ghișeele au fost inaugurate la 31 ianuarie, în cadrul unui eveniment online. 


Centrele au scopul de a îmbunătăți accesul cetățenilor la servicii administrative de calitate, prin reducerea timpului de așteptare, sporirea transparenței procesului de eliberare a actelor și reducerea cheltuielilor. Fiecare centru a fost creat după modelul „ghișeului unic” și va oferi cetățenilor posibilitatea de a depune în regim online cereri de perfectare, eliberare a certificatelor, adeverințelor și permiselor pentru diverse domenii (sociale sau comerciale), reducând timpul necesar pentru obținerea actelor solicitate.


Centrele au fost dotate cu computere, imprimante, scanere și alte echipamente complementare. Mai mult, centrele au fost asigurate cu un soft special pentru gestionarea eficientă a datelor online, integrat în platforma M-Connect, cu suportul Agenției Guvernare Electronică. Contribuția autorităților locale pentru funcționarea centrelor este reprezentată de asigurarea cu mobilier și conexiune rapidă la internet.

Sarcinile principale ale Centrului sunt:
a) informarea şi consultarea cetăţenilor;
b) recepţionarea și distribuirea solicitărilor şi petiţiilor;
c) reprezentarea intereselor solicitanţilor în faţa altor autorităţi/entităţi;
d) menţinerea şi perfecţionarea constantă a legăturilor între alte autorităţi/entităţi implicate în serviciile acordate de autoritatea publică locală;
e) evidenţa şi analiza primară a serviciilor prestate, actelor permisive şi confirmative acordate de autoritatea publică locală. 

Tipul de cereri procesate

Cereri cu privire la ajutorul social, material, scutiri, deces, 50 ani căsătorie.

Alte documente

Acte permisive la proiectări și construcții ( Autorizații p/u construcții, schimbarea destinației, modului de folosință, de desființare., Certificate de urbanism informativ, p/u proiectare)

Scrisori Oficiale

Certificate de urbanism pentru proiectare

Cereri referitor la clarificarea problemelor, solicitarea explicațiilor., sesizări.

Cereri pentru eliberarea confirmărilor

Autorizație de construcție

Cereri pentru privatizarea lotului / surplusului, cumpărare, arendă.

Certificat de urbanism informativ

Cereri pentru eliberarea titlului de autentificare, copiilor de pe acte, extraselor.

Cereri pentru coordonarea proiectelor, rapoartelor.

Certificate de lipsă a datoriilor la bugetul local

Cereri cu privire la infrastructură (drum, iluminat, rețele edilitare), coordonare proiecte.

Autorizații de desființare

Instanțe de judecată

Cereri privind privatizarea, vânzare-cumpărare, participarea la licitații.

Petiții

Cereri pentru corectarea greșelelor din titlu

Autorizație de schimbarea destinației

Cereri pentru înregistrarea, modificarea, lichidarea gospodăriei țărănești.

Cereri pentru actualizarea planului geometric.

Cereri pentru instituirea custodiei, tutelei/curatelei.