Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Comisiile de Specialitate

Comisiile de Specialitate

Întru organizarea activității Consiliului local,  în vederea apărării intereselor locuitorilor or. Sîngera, satelor Revaca şi Dobrogea, în temeiul art. 7 şi art. 11 al Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului orăşenesc Sîngera, aprobat prin decizia Consiliului local nr. 3/2 din 28.09.2007, în conformitate cu prevederile art. 14 al Legii RM nr. 436/2006 Privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Sîngera DECIDE:


Se aprobă Comisiile consultative de specialitate în cadrul Consiliului orăşenesc Sîngera în următoarea componenţă:


Comisia pentru buget, finanţe, economie şi reforme:

 •  Buruiană Aliona - președinte

 •  Scripnic Irina - secretar

 •  Mereuta Ion

 •  Ursu Alexandru

 •  Crețu Sergiu


Comisia pentru probleme funciare, agricultură şi dezvoltare rurală:
 • Brînzila Sergiu - președinte

 • Drab Boris - secretar

 • Căpățină Ion Gheorghe

 • Baciu Zinaida

 • Crețu Victor


Comisia pentru ecologie, amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism:
 • Ișcenco Veaceslav președinte

 • Hîțu Vasile - secretar

 • Grecu Ion

 • Lari Nichita

 • Căpătînă Ion Constantin


Comisia pentru probleme juridice, control, petiţii, reglementări şi menţinerea ordinii publice:
 •  Cazacu Galina - președinte

 •  Danu Alexandr - secretar

 •  Pîrgari Tatiana

 •  Gușan Cristina

 •  Țurcan Vladimir


Comisia pentru învăţămînt, cultură, tineret, sport, protecţia socială a populaţiei, sănătate şi familie:
 • Breguța Andrei - președinte

 • Toderașco Anastasia - secretar

 • Maria Bîlici