Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Date generale
Așezarea geografică
Oraşul Sîngera este situat la sud-est de municipiulChişinău pe auto-magistrala Chişinău – Odesa , fiind întretăiat de râul Işnovăţ , aflându-se la 18 km de centru municipal şi la 4 km de la staţia Revaca. Satul Revaca situat în partea de vest a oraşului Sîngera , este întretăiat de rîul Işnovăţ , și este subordonat administrativ oraşului Sîngera . Satul Dobrogea situat la sud-est de oraşul Sîngera , se află la 26 km de centru municipal şi la 9 km de la staţia Revaca și de asemenea este subordonat administrativ oraşului Sîngera.
Istoric
Sîngera a fost atestată documentar pentru prima dată la 8 iunie 1485 cu denumirea Sultana . Se spune că , în urma unei bătălii crâncene dintre români şi turci, ce s-a dus în valea satului, se vărsară atâta sânge, încât acesta ajungea până la glezna cailor, de aici şi denumirea – Sîngera.Conform recensământului populaţiei din anul 1772-1775 , Sîngera se afla în ţinutul Hârlău, stanul Bahluisc şi aparţinea lui Enache Damur. În localitate se numărau 6 gospodării, ţărani dependenţi , 3 aprozi care slujeau pe lângă divan şi nu plăteau impozit . După datele recensământului din 1774 în sat existau 6 case . Alte date privind recensământul populaţiei din anul 1817 arată că Sîngera dispunea de 121 de gospodării cu 663 de locuitori.În 1885 – a fost deschisă prima şcoală , iar peste 5 ani aici învăţau 17 băieţi conduşi de preotul Petru Naghiţa . În anul 1898 a fost întemeiată şcoala pe lîngă biserică pentru fete şi băieţi unde în 1910 studiau 50 de copii .
Potrivit izvoarelor bisericeşti , în anul 1912 ,a fost zidită din piatră Biserica cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului” care a fost pictatăde către renumitul pictor rus Peskariov .
În anul 1947 s-au format alte două şcoli: de 7 ani și primară .

Dobrogea a fost atestată documentar în anul 1915 cu denumirea de Hutor Chetrosî. În anul 1925 – Părintele Ion (călugăr) , băştinaş din Basarabia (Călăraşi) , după ce s-a aflat mai mulţi ani în România , regiunea Dobrogea , s-a stabilit cu traiul în localitatea dată . Fiind cunoscut prin predicile sale , aici se aşează cu traiul , români de pretutindeni , în special din Dobrogea , de unde și denumirea satului .

Revaca a fost atestată pentru prima dată la 28 iulie 1760 cu denumirea de Pigorgani , Cârneaţă Ră . Conform unor date statistice da la 1880 găsim “Revaca” sau ”Revoaca” , sat de proprietari răzeşi şi mici cultivatori români , şcoală primară mixtă , poştă rurală , toate subordonate primăriei din satul Sîngera”.

Prezent
La moment , pe teritoriul administrat de Primăria or. Sîngera activează 3 instituţii şcolare de învăţământ (Sîngera , Revaca şi Dobrogea) , unde activează peste 150 de profesori pentru a le deschide celor peste 2100 de elevi calea cunoştinţelor . Aici se înscriu şi cele 4 instituţii preşcolare unde , viitorilor elevi , li se oferă căldură și dragoste .
Doritorii de a citi o carte şi de a-şi lărgi orizontul cunoştinţelor , sunt aşteptaţi la filiala bibliotecii “B.P.Hasdeu” care își are sediul în Centrul de Cultură din or.Sîngera . La aceasta se mai adaugă şi 3 biblioteci şcolare .
Sănătatea celor peste 15500 de locuitori ai oraşului Sîngera, satelor Dobrogea şi Revaca este supravegheată de către Centrul de Sănătate, patronat de medicul coordonator D-na Elena Albu . Cei cca. 1300 de pensionari din teritoriul administrat de Primărie; 300 de invalizi şi 258 de famii numeroase , sunt ajutați de către organul de asistență socială .