Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Patrimoniul public

Patrimoniul public

Planul de gestionare a patrimoniului public APL Sîngera (2022-2025) detaliază scopul, structura, cadrul, procesele şi rezultatele gestionării strategice a activelor din portofoliul de proprietăți al APL Sîngera și a fost aprobat prin Decizia CO nr. 3/19 din 04.11.2022.

 

Tabel 1. Dinamica și ponderea veniturilor din GPP în total venituri proprii, mii lei

 


Cod clasif. bugetară


2017


2018


2019


2020


2021


Total venituri + Venituri din realizarea terenurilor, construcțiilor


 


17526.69


26319.13


30208.41


34823.27


39310.79


Transferuri primite în cadrul bugetului public național


19


9132.87


15916.47


17628.50


21162.57


19529.38


Venituri proprii


 


8393.82


10402.66


12579.91


13660.70


19781.40


 


 


 


 


 


 


 


Arenda pentru resursele naturale


141513


0


0


0


0


0


Arenda terenurilor cu destinație agricolă


141522


35.30


20.00


26.00


36.13


29.00


Arenda terenurilor cu altă destinație
 decît cea agricolă


141533


43.66


54.12


324.96


32.15


83.37


Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public încasată în bugetul local de nivelul I


142252


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public


142320


34.41


22.77


22.00


71.45


57.82


Subtotal

Arenda și Locațiunea PP
113.37


96.89


372.96


139.73


170.19


Realizarea clădirilor


311210


0


0


0


0


0


Realizarea terenurilor


371210


17.23


14.12


21.20


50.56


56.76


Vânzarea apartamentelor către cetățeni


415240


0


0


0


0


0


Subtotal

Realizarea clădirilor și terenurilor


 


17.23


14.12


21.20


50.56


56.76


Total încasări din GPP


 


130.60


111.01


394.19


190.29


226.95


Total încasări din GPP

în total venituri proprii


 


1.6%


1.1%


3.1%


1.4%


1.1%


Ponderea încasărilor din Arendă și Locațiune în total încasări GPP


 


87%


87%


95%


73%


75%


Ponderea încasărilor din

Realizarea terenurilor și clădirilor

în total încasări GPP


 


13%


13%


5%


27%


25%


Sursa: Calculele autorilor, conform datelor primăriei or. Sîngera


Expunerea grafică a informației privind dinamica și ponderea veniturilor APL înregistrate în perioada 2017 – 2021 din gestiunea patrimoniului public la nivel local sunt prezentate în următoarea Figură:

 

Figura 1. Dinamica și ponderea veniturilor din GPP în total venituri proprii

Gestionarea patrimoniului public include în sine procesul de optimizare a utilizării şi administrării patrimoniului public (terenuri şi clădiri, infrastructură) cu scopul de a identifica şi maximiza beneficiile de prestare a serviciilor publice. Mai multe detalii privind patrimoniul vizualizați aici:

PLAN DE GESTIONARE A PATRIMONIULUI PUBLIC APL SÎNGERA (2022–2025)
plan_gpp_apl_singera.pdf [2,81 Mb] (Descărcări: 37)
Vizualizare online: plan_gpp_apl_singera.pdf