Initierea inregistrarii primare masive in orasul SingeraPrimăria orașului Sîngera informează despre inițierea înregistrării primare masive în orașul Sîngera și prezintă proiectul de decizie în acest sens.

În temeiul art.14 alin.(1) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.116), cu modificările și completările ulterioare, art.55, art. 55 din Legea cadastrului...

Cu  privire la aprobarea bugetului or. Sîngera pentru anul 2020  în  I lectură Cu privire la aprobarea bugetului or. Sîngera pentru anul 2020 în I lecturăAudierile Publice asupra proiectului de buget pentru anul 2020Primaria or. Sîngera anunță ca la data de 05.12.2019 la orele 16:30 în sala de ședințe a Primăriei, se va desfășura Audierile Publice asupra proiectului de buget a or. Sîngera pentru anul 2020 precum și stabilirea plafoanelor taxelor locale.

Se invită toți doritorii!