Cele mai vizualizate

Stimați locuitori și oaspeți ai or.Sîngera, satelor Dobrogea și Revaca, Sunteți așteptați în a 28-a zi a Gustarului să participați la hramului

În a 28-a zi a Gustarului orașul Sîngera a sărbătorit 532 ani de la prima atestare documentară. În memoria primarului or. Sîngera, Mihai LARI, în

Prin prezenta, SRL „Chişinâu-gaz” în calitate de Operator al sistemului de distribuţie a gazelor naturale Vă informează că în conformitate cu

Stimați locuitori și oaspeți ai s.Revaca, or.Sîngera și s.Dobrogea, Sunteţi aşteptaţi la 21 Septembrie 2017 în incinta Casei de Cultură s.Revaca la

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A REPUBLICII MOLDOVA Vă asigură de înalta sa coconsiderațiune și Vă aducem la cunoștință despre parteneriatul Camerei

Primăria or. Sîngera anunță post vacant pentru ocuparea funcției de: Perceptor Fiscal.

Având în vedere că suntem în perioada desfăşurării curăţeniei de toamna, când se organizează lucrări de salubrizare, evacuare a deşeurilor,

Noutati

Așezarea geografică
Oraşul Sîngera este situat la sud-est de municipiulChişinău pe auto-magistrala Chişinău – Odesa , fiind întretăiat de râul Işnovăţ , aflându-se la 18 km de centru municipal şi la 4 km de la staţia Revaca. Satul Revaca situat în partea de vest a oraşului Sîngera , este întretăiat de rîul Işnovăţ , și este subordonat administrativ oraşului Sîngera . Satul Dobrogea situat la sud-est de oraşul Sîngera , se află la 26 km de centru municipal şi la 9 km de la staţia Revaca și de asemenea este subordonat administrativ oraşului Sîngera.

Istoric
Sîngera a fost atestată documentar pentru prima dată la 8 iunie 1485 cu denumirea Sultana . Se spune că , în urma unei bătălii crâncene dintre români şi turci, ce s-a dus în valea satului, se vărsară atâta sânge, încât acesta ajungea până la glezna cailor, de aici şi denumirea – Sîngera.Conform recensământului populaţiei din anul 1772-1775 , Sîngera se afla în ţinutul Hârlău, stanul Bahluisc şi aparţinea lui Enache Damur. În localitate se numărau 6 gospodării, ţărani dependenţi , 3 aprozi care slujeau pe lângă divan şi nu plăteau impozit . După datele recensământului din 1774 în sat existau 6 case . Alte date privind recensământul populaţiei din anul 1817 arată că Sîngera dispunea de 121 de gospodării cu 663 de locuitori.În 1885 – a fost deschisă prima şcoală , iar peste 5 ani aici învăţau 17 băieţi conduşi de preotul Petru Naghiţa . În anul 1898 a fost întemeiată şcoala pe lîngă biserică pentru fete şi băieţi unde în 1910 studiau 50 de copii .
Potrivit izvoarelor bisericeşti , în anul 1912 ,a fost zidită din piatră Biserica cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului” care a fost pictatăde către renumitul pictor rus Peskariov .
În anul 1947 s-au format alte două şcoli: de 7 ani și primară .

Dobrogea a fost atestată documentar în anul 1915 cu denumirea de Hutor Chetrosî. În anul 1925 – Părintele Ion (călugăr) , băştinaş din Basarabia (Călăraşi) , după ce s-a aflat mai mulţi ani în România , regiunea Dobrogea , s-a stabilit cu traiul în localitatea dată . Fiind cunoscut prin predicile sale , aici se aşează cu traiul , români de pretutindeni , în special din Dobrogea , de unde și denumirea satului .

Revaca a fost atestată pentru prima dată la 28 iulie 1760 cu denumirea de Pigorgani , Cârneaţă Ră . Conform unor date statistice da la 1880 găsim “Revaca” sau ”Revoaca” , sat de proprietari răzeşi şi mici cultivatori români , şcoală primară mixtă , poştă rurală , toate subordonate primăriei din satul Sîngera”.

Prezent
La moment , pe teritoriul administrat de Primăria or. Sîngera activează 3 instituţii şcolare de învăţământ (Sîngera , Revaca şi Dobrogea) , unde activează peste 150 de profesori pentru a le deschide celor peste 2100 de elevi calea cunoştinţelor . Aici se înscriu şi cele 4 instituţii preşcolare unde , viitorilor elevi , li se oferă căldură și dragoste .
Doritorii de a citi o carte şi de a-şi lărgi orizontul cunoştinţelor , sunt aşteptaţi la filiala bibliotecii “B.P.Hasdeu” care își are sediul în Centrul de Cultură din or.Sîngera . La aceasta se mai adaugă şi 3 biblioteci şcolare .
Sănătatea celor peste 15500 de locuitori ai oraşului Sîngera, satelor Dobrogea şi Revaca este supravegheată de către Centrul de Sănătate, patronat de medicul coordonator D-na Elena Albu . Cei cca. 1300 de pensionari din teritoriul administrat de Primărie; 300 de invalizi şi 258 de famii numeroase , sunt ajutați de către organul de asistență socială .