Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Anunțuri agenți econimici » „Detașamentul de Pază Paramilitară” Angajează în serviciul de pază fizică GARDIENI

„Detașamentul de Pază Paramilitară” Angajează în serviciul de pază fizică GARDIENI

30 Martie 2023, Joi
222
0
Întreprinderea de Stat „Detașamentul de Pază Paramilitară” al Agenției Proprietății Publice, Guvernul Republicii Moldova
Angajează în serviciul de pază fizică GARDIENI

Cerințe față de candidați la încadrarea în activitatea de pază:
-    au împlinit vîrsta de 18 ani;
-    sunt cetățeni ai Republicii Moldova;
-    au cel puțin studii gimnaziale;
-    nu se află la evidență la medicul narcolog sau psihiatru (certificat);
-    nu au fost sancționați pentru contravenții ce atentează la ordinea publică și la securitatea publică (cazier contravențional eliberat de Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI);
-    nu au fost condamnați pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție, conform unei hotărîri judecătorești definitive (cazier judiciar eliberat de Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI).

Detalii la telefon:
067429393
067429395
067429399