Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Anunțuri » Întreprinderea de stat „Detașamentul de Paza Paramilitară” Angajează - GARDIENI

Întreprinderea de stat „Detașamentul de Paza Paramilitară” Angajează - GARDIENI

30 Septembrie 2021, Joi
167
0

Întreprinderea de stat „Detașamentul de Paza Paramilitară”
 
al Agenției Proprietății Publice, Guvernul Republicii Moldova

Angajează în serviciul de pază fizică GARDIENI

Cerințe față de candidați la încadrarea în activitatea de pază:

  • au împlinit vîrsta de 18 ani;
  • sînt cetățeni ai Republicii Moldova;
  • au cel puțin studii gimnaziale;
  • nu se află la evidență la medicul narcolog sau psihiatru (certificat);
  • nu au fost sancționați pentru contravenții ce atentează la ordinea publică și la securitatea publică (cazier contravențional eliberat de Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI);
  • nu au fost condamnați pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție, conform unei hotărîri judecătorești definitive (cazier judiciar eliberat de Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI).

Detalii la telefon: 067429395 sau 067429396