Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » General » Asigurarea riscurilor în agricultură pentru producătorii agricoli

Asigurarea riscurilor în agricultură pentru producătorii agricoli

04 Martie 2021, Joi
250
0
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează pentru acest an un început de primăvară instabil. Plus la aceasta, experiența tristă a anilor 2016, 2017 și în special a anului 2020, demonstrează convingător efectul negativ și foarte costisitor al calamităților naturale asupra exploatațiilor agricole din Repubiîca Moloddva.

În această ordine de idei, Ministeml Agriculturii Dezvoltării Regionale și mediului (MADRM) solicită respectuos informarea agenților economici, care activează în sectorul agrar, despre eventualele prejudicii, cauzate de calamități, posibilitățile limitate din partea statului, cât și la nivel regional și local și posibilitățile vaste de recuperare a pierderilor, pe care le oferă sistemul asiguratorilor riscurilor în agricultară.

Pentru crearea unui cadru normativ modern cu privire la asigurarea exploatațiilor agricole, Ministerul a promovat în Parlamentul Republicii MoIdova pentru adoptarea Legea nr. 183/2020 privind asigurarea subventionată în agricultură (MO, 2020, nr. 265 -271, art. 572).
 
Conform art. 1, alin. (1) prezenta lege are drept scop stimularea producătorilor agricoli pentru asigurarea intereselor lor patrimoniale împotriva riscurilor specifice activităților agricole și protejarea acestor interese în procesul de asigurare a riscurilor de producție în agricultură.

La art. 6 legea prevede, că producătorul agricol poate asigura obiectul asigurării împotriva unuia sau mai multor riscuri:                                                           .
  1. secetă excesivă;
  2. grindină;
  3. înghețuri timpurii de toamnă, de iarnă și târzii de primăvară;
  4. inundații;
  5. ploi torențiale;:
  6. suflarea semințelor;
  7. polignirea culturitor;
  8. incendierea cerealelor;
  9. atac al organismelor dăunătoare.

În acelaș timp, art. 32, alin. (1) stipulează că subvenționarea primelor de asigurare se efectuiează din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediulul Rural șî în alin.(4) - cota subvenției...constituie 70% din valoarea primei de asigurare...

În contextul celor expuse asupra, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului î-și exprimă deplina convingere privind posibilitățile și condițiile extrem de avantajoase, ce se referă la asigurarea riscurilor în agricultură pentru producătorii agricoli și în vederea probabilității diferitor intemperii naturale în sezonul agricol curent, 
recomandă cu insistență desiminarea acestei informații dar șî organizarea la nivel raional a instruirilor privind subiectul asigurărilor subvenționate și a modalităților de executare procedural, cu atragerea companiitor, care oferă servicii de asigurare în agricultura.