Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » General » Cu privire la aprobarea regulamentului funcționării echipei de fotbal a orașului Sîngera

Cu privire la aprobarea regulamentului funcționării echipei de fotbal a orașului Sîngera

31 Mai 2021, Luni
515
0

 

PROIECT DE DECIZIE
Cu privire la aprobarea regulamentului funcționării echipei de fotbal a orașului Sîngera
 
În temeiul art.14 alin.(2) lit.m) și alin.(3) din Legea nr. 436/2006 cu privire la administrația publică locală,  pct. 21 din Hotărîrea Guvernului nr. 1552/2002 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, art.30 din Legea nr. 330/1999 cu privire la cultura fizică şi sport, Consiliul or. Sîngera
 
DECIDE:
 1. Se aprobă Regulamentul funcționării echipei de fotbal a orașului Sîngera (conform anexei ).
 2. Executarea prevederilor Regulamentului funcționării echipei de fotbal a orașului Sîngera se pune în sarcina primarului or. Sîngera, dl. Valeriu Popa.
 3. Controlul executării  prezentei decizii se pune în   seama comisiei tineret…

Regulamentul funcționării echipei de fotbal a orașului Sîngera


I. DISPOZITII GENERALE
 1. Regulamentul funcționării echipei de fotbal a orașului Sîngera (în continuare - Regulament) este elaborat în scopul promovării unui mod sănătos de viață, promovării și popularizării fotbalului în or. Sîngera (s. Dobrogea și Revaca), promovării imaginii or. Sîngera, precum și în   scopul asigurării echipei de fotbal din or. Sîngera cu mijloacele necesare pentru reprezentarea localității la orice tip de campionate și competiții de fotbal de orice nivel.
 2. Prevederile prezentului Regulament determină modul de organizare și funcționare a echipei de fotbal din or. Sîngera – Clubul Sportiv „Fotbal Club SÎNGERA” (CSFC Sîngera), precum și modul de utilizare și evidență a mijloacelor financiare alocate pentru întreținerea echipei de fotbal a orașului Sîngera.
 3. Regulamentul stabilește modul de finanțare a CSFC Sîngera pentru asigurarea întreținerii echipei și pentru participarea  acesteia la meciurile din cadrul campionatelor și competițiilor de fotbal de orice nivel. 
II. ORGANIZAREA ECHIPEI 
 1. Administrarea echipei se efectuează de către Președinte – Primarul or. Sîngera, specialistul tineret și sport din cadrul Primăriei or. Sîngera sau altă persoană/persoane numită/numite prin Dispoziția Primarului or. Sîngera, inclusiv antrenor/antrenori.
 2. La începutul fiecărui sezon fotbalistic, sau după caz, a unui campionat sau competiții, în baza Dispoziției Primarului or. Sîngera sau a unei scrisori oficiale, se va desemna persoana responsabilă de organizarea CSFC Sîngera sau a echipei de fotbal din cadrul CSFC Sîngera.
 3. Primarul va delega prin Dispoziție sau, după caz, prin scrisoare oficială echipa CSFC Sîngera la diverse campionate, competiții, întreceri, inclusiv pentru copii de diferite vârste, tineri, veterani.
 4. Numărul jucătorilor echipei CSFC Sîngera nu este limitat.
 5. Principiul de funcționarea a echipei CSFC Sîngera este promovarea fotbalului în or. Sîngera și a imaginii or. Sîngera prin participarea la cât mai multe competiții/campionate de diverse vârste, nivele.
 6. În cadrul CSFC Sîngera pot fi formate un număr nelimitat de echipe de diverse vârste sau de aceiași vârstă. 
 7. La fiecare meci de fotbal pe teren propriu este obligatorie prezența organelor de ordine și a medicului.
 8. Pentru petrecerea ședințelor tehnice a echipei se oferă, după necesitate, sala de ședințe a or. Sîngera.
 9.  CSFC Sîngera este în drept să utilizeze gratuit orice teren de fotbal de pe teritoriul orașului Sîngera, în mod prioritar altor echipe sau jucători amatori.
III. MODUL DE ALOCARE A MIJLOACELOR FINANCIARE CSFC SÎNGERA 
 1. Cuantumul mijloacelor financiare destinate sportului, inclusiv fotbalului, se aprobă anual la ședința consiliului local la aprobarea bugetului pentru anul următor.
 2. Mijloacele financiare pot fi utilizate, în limita alocată, pentru finanțarea următoarelor cheltuieli   și  acțiuni care survin în decursul anului:
  • acoperirea taxelor de participare la campionate/competiții – conform tarifelor/taxelor;
  • acoperirea cheltuielilor de asigurare cu apă potabilă, inventar și echipament sportiv corespunzător pentru participarea la campionate/competiții – conform necesităților;
  • acoperirea cheltuielilor de asigurare cu inventar și echipament sportiv corespunzător  pentru desfășurarea antrenamentelor pentru copiii de pînă la vîrsta de 18 ani – conform necesităților;
  • premierea pentru participare la campionate/competiții și motivarea jucătorilor:
 3. după fiecare 10 meciuri – maxim 7 000 lei pentru echipă (suma se stabilește în dependență de nivelul și tipul competiției, numărul de participanți, rezultatele obținute);
 4. pentru clasarea pe locurile I – III (la finele competiției) - maxim 10 000 lei pentru echipă;
  • remunerarea antrenorului – maxim 150 lei per meci;
  • amenajarea corespunzătoare a stadioanelor din or. Sîngera - conform necesităților;
  • acoperirea sau recuperarea cheltuielilor legate de transportare a sportivilor  la meciurile care au loc în alte localități – conform necesităților;
  • asigurarea prezenței medicului, remunerarea acestuia (100 lei per meci) și echiparea lui cu trusa medicală în mod corespunzător - conform necesităților ;
  • alte cheltuieli cu caracter imprevizibil și necesitați de urgenta, care sunt legate de activitatea echipei – conform necesităților și în baza facturilor.
IV. EVIDENTA ȘI CONTROLUL UTILIZĂRII MIJLOACELOR FINANCIARE ALOCATE 
 1. Mijloacele alocate se utilizează în strictă conformitate cu destinația lor, prevăzute în prezentul regulament.
 2. Soldul neutilizat al mijloacelor alocate se restituie în bugetul unității administrativ-teritoriale, conform situației la 31 decembrie.
 3. Controlul asupra utilizării eficiente și după destinație a mijloacelor fondului de rezerva se efectuează de către organele de control abilitate cu acest drept.
 4. Utilizarea contrar destinației a mijloacelor fondului de rezervă constituie temei pentru perceperea lor integrală și incontestabilă în bugetul unității or. Sîngera și tragerea la răspundere a persoanelor culpabile, în conformitate cu prevederile legislației.