Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Anunțuri » Taxa de salubrizare pentru anul 2021

Taxa de salubrizare pentru anul 2021

23 Septembrie 2021, Joi
1 842
0

Informații privind Taxa de salubrizare pentru anul 2021

Potrivit ultimilor modificări ale Codului Fiscal (Legea nr.257 din 16.12.2020, MO353-357/22.12.20, art.288; în vigoare din 01.01.2021), taxa de salubrizare se aplică persoanei fizice înregistrate în calitate de proprietar al bunului imobil cu destinaţie locativă (casă de locuit, apartament).

Taxa de salubrizare este instituită de Codul Fiscal și în conformitate cu art.288 din Codul Fiscal este o plată obligatorie.

Taxa de salubrizare se achită o singură dată în an. Pentru anul 2021 aceasta constituie 100 lei per casă/apartament.


Astfel, pentru a nu impune o povară fiscală mare, Consiliul orașului Sîngera (Decizia nr.5/2 din 09.11.2020), în temeiul anexei la Titlul VII din Codul Fiscal, a hotărât scutirea de taxa pentru salubrizare a unui șir de persoane, și anume: 

 1. persoanele de vârstă pensionară, cu venitul lunar mai mic decât cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, pentru anul 2021 (2,935 lei).
 2. persoanele cu dezabilități severe și accentuate (invalizi de gr.-I; gr.-II;),
 3. persoanele cu dezabilități din copilărie;
 4. persoanele care au la întreținere persoane menționate la pct. 2 și 3;
 5. persoanele cu dezabilități medii (participanții la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, participanți la acțiunile de luptă din Afganistan, participanții la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl);
 6.  copii cu vârsta de până la 18 ani.

În același timp, pe teritoriul or. Sîngera, taxa de salubrizare nu se va achita de fiecare persoană care are viza de reședință în casă/apartament (cum se practică în marea majoritate a localităților), ci doar de o singură persoană - proprietarul casei/apartamentului (ceea ce reprezintă o scutire semnificativă, comparativ cu alte localități, ex. or. Chișinău, sau alte sate și comune din apropiere, unde taxa de salubrizare ajunge până la 600 lei per casă/apartament.)

Pentru ce se va utiliza taxa de salubrizare?

Taxa pentru salubrizare ar urma să aducă în bugetul local venituri de circa 250.000 de lei. Acești bani vor fi direcționați exclusiv către următoarele tipuri de lucrări:

 • Ø măturatul străzilor și al spațiilor publice;
 • Ø instalarea coșurilor stradale;
 • Ø golirea coșurilor stradale;
 • Ø întreținerea mobilierului urban;
 • Ø cositul în spațiile publice;
 • Ø amenajarea spațiilor publice;
 • Ø curățarea/defrișarea arborilor, arbuștilor, precum și tratamentul fitosanitar prin stropiri cu mijloace contra bolilor și dăunătorilor.
 • Ø deszăpezirea;
 • Ø deservirea canalizărilor pluviale;
 • Ø dezinfecția, ecarisajul;
 • Ø lichidarea gunoiștilor neautorizate;

Contribuția cetățenilor, prin taxa de salubrizare, va constitui circa 15% din toate cheltuielile efectuate de Primăria or. Sîngera, pentru lucrările enumerate mai sus. Restul banilor sunt alocați din bugetul local.

Achitarea se poate efectua:

 • la oficiile poștale;
 • la ghișeele băncilor;
 • prin intermediul serviciului guvernamental de plăți online Mpay, accesând mpay.gov.md; 
 • direct de pe cardul bancar sau prin internet/mobile banking rubrica Impozite și taxe online.

De reținut că, taxa de salubrizare nu dublează taxa pentru evacuarea deșeurilor. Este o taxă sanitară care se achită pentru întreținerea orașului, pentru efectuarea salubrizării în locurile publice, pentru amenajarea teritoriilor și diferă de taxa care se achită lunar pentru evacuarea deșeurilor.

Totodată, Primăria or. Sîngera informează că:

1. Potrivit art.228 din Codul Fiscal, pentru neachitarea taxei pentru salubrizare, la fel ca și pentru neachitarea taxei pentru bunurile imobile (casă, pământ) sau pentru alte taxe obligatorii, se aplică penalități, pentru fiecare zi de întârziere, 

 2.  În cazul neachitării benevole a taxelor obligatorii (instituite prin Codul Fiscal), inclusiv a taxei pentru salubrizare, obligația fiscală restantă, va fi încasată în mod forțat prin executare silită, inclusiv cu aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale, conform art.227 din  Codul Fiscal al RM.